Vad innebär koppeltvång?

Vad innebär koppeltvång och var får min hund vara lös?

Reglerna för hur en hund ska hållas varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller för hundhållning kan det vara lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor för att få information om vilka regler som gäller. Anvisningarna finns i den lokala ordningsstadgan.

I jaktlagen och jaktförordningen finns också en del som berör hundar. Bland annat nämns där att hund under tiden 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Detta innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. Regeringen kan också meddela föreskrifter som avviker från detta och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

Rent generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat, även om inte koppeltvång föreligger.

I vissa områden råder alltid koppeltvång (oavsett hur bra lydnad du har på din hund) och på vissa platser totalt hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats.

1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.

Ovanstående innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.
I vissa områden råder alltid koppeltvång  och på vissa platser totalt hundförbud, det är t ex vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser.
Information om detta framgår av kommunens regler som varierar från kommun till kommun.
Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller är det lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor eller vistas för att få information om vad som föreskrivs i just denna kommun.

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kommentera